HalogenoweOswietlenie
Halogenowe oświetlenie przejścia do zastosowania w bramce obrotowej niskiej lub wysokiej (nie obejmuje modeli  BON-03, -03D oraz BON-05 i BON-SC-05). Zestaw obejmujący 2 halogeny umieszczone po obydwu stronach ramion bramki obrotowej lub nad przejściami w bramkach wysokich.

Jawa Control Sp. z o.o.
31-586 Kraków, ul. Centralna 51
tel. +48 (12) 307 10 10
fax.: +48 (32) 440 13 12
biuro@jawacontrol.pl

Dział sprzedaży
+48 12 307 10 10
+48 504 708 113
+48 691 088 532